زنان و مردانِ سوزان...

زنان و مردانِ سوزان
هنوز
دردناک‌ترین ترانه‌هاشان را نخوانده‌اند.
سکوت سرشار است.
سکوتِ بی‌تاب
از انتظار
چه سرشار است!
۱۸ خردادِ ۱۳۶۷
© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو