شمارهٔ ۱ - ترجمه یک شعرترکی

هرکرا دوست شدم دشمن جان گشت مرا
بخت من دشمن من بود عیان گشت مرا